Terapia skupioną falą uderzeniową

Nieinwazyjne rozwiązanie w terapii schorzeń narządu ruchu.

Terapia skupioną falą uderzeniową.

Terapa falami uderzeniowymi jest jedyną nieinwazyjną alternatywą dla zabiegów chirurgicznych, leczącą zarówno przyczyny, jak i objawy przewlekłego bólu.

  • Jedyna procedura, która wpływa na uszkodzone tkanki poprzez głęboką stymulację komórek, doprowadzając do ich regeneracji i gojenia.
  • Pierwsze rozwiązanie w terapii przewlekłego bólu układu mięśniowo- -szkieletowego, zwapnień oraz zaburzonych zrostów kostnych.


Mechanizm działania

Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energię w obszar objęty bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym. Dzięki dostarczonej energii następuje proces leczenia oraz regeneracja tkanek miękkich.

  • Fale uderzeniowe rozchodzą się w tkance i docierają do obszaru chorobowego.
  • Następuje stymulacja komórek i czynnika wzrostu. Komórki namnażają się i różnicują.
  • Tkanka regeneruje się.Efekty terapeutyczne, najczęstsze wskazania

Najczęstszymi wskazaniami do terapii falami uderzenowymi są przewlekłe dolegliwości bólowe układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki nim można leczyć tendinopatie, punkty spustowe, eliminując zwapnienia i stymulując zrost kostny.


ULGA W BÓLU


Dzięki mechanicznej stymulacji włókien nerwowych FALE UDERZENIOWE łagodzą ból poprzez teorię bramki bólowej, a także zmniejszają poziom substancji P. Prowadzi to do:
poprawy krążenia krwi
przyspieszenia metabolizmu
długotrwałej ulgi w bólu


REGENERACJA USZKODZONYCH TKANEK

Pobudzenie uszkodzonej tkanki uwalnia czynniki wzrostu odpowiedzialne za regenerację. W oparciu o tę zasadę TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI może być wykorzystana do:
wywołania neowaskularyzacji i poprawy ukrwienia w uszkodzonej tkance
wywołania proliferacji fibroblast.w i zwiększenia syntezy kolagenu w celu przyspieszenia regeneracji ścięgien
uwolnienia białka morfogenetycznego kości (BMP) w celu r.żnicowania kom.rek mezenchymalnych i osteogenezy w zrostach kostnych
stymulacji wzrostu nowych naczyń limfatycznych, kt.re pomagają w reabsorbcji wapnia w tkance 


Skupiona fala uderzeniowa pozwala na regulację głębokości penetracji z maksymalną intensywnością w strefie ogniskowej. Jest odpowiednia do terapii zarówno powierzchownych, jak i głęboko leżących tkanek. Oparta jest na technologii elektroakustycznej. Wewnątrz aplikatora istnieje kompleks składający się z pojedynczego kryształu piezoelektrycznego i soczewki elektroakustycznej. Urządzenie wytwarza wysokie napięcie, które deformuje kryształ i wytwarza akustyczną falę uderzeniową. Następnie fala jest kształtowana w sposób skupiony i wprowadzana jest do ciała pacjenta.


Parametry

SKUPIONA FALA UDERZENIOWA

• Intensywność jest wyrażona przez gęstość strumienia energii (EFD)
• Wystarczy od 1000 do 3000 uderzeń w trakcie jednej sesji zabiegowej
• Głębokość penetracji jest regulowana w zależności od tkanki za pomocą 3 nakładek sprzęgających.